Các ý tưởng để thiết kế website đáp ứng và tương thích trình duyệt

Một nhà thiết kế website phải đảm bảo rằng khi website được tải lên mạng sẽ không được xảy ra bất kỳ lỗi nào về trình duyệt. Nhưng đây là một trong những khía cạnh phức tạp và bực bội nhất của việc thiết kế web khi phải xem xét đến khả năng tương thích của trình duyệt.

Tầm quan trọng của thiết kế website đáp ứng

Phiên bản CSS3 mới vẫn không được hỗ trợ bởi tất cả các trình duyệt. Các phiên bản khác nhau của cùng trình duyệt là một vấn đề mà các nhà thiết kế phải giải quyết một cách hiệu quả để hỗ trợ một số kỹ thuật thiết kế.

Hình ảnh rất khó để xử lý cho các thiết kế trang web đáp ứng nhằm tương thích trên các trình duyệt. Ý tưởng thiết kế trang web đáp ứng giúp thay đổi theo độ phân giải màn hình máy tính của người dùng. Vì vậy, Hình ảnh và phương tiện phải đủ linh hoạt để điều chỉnh theo yêu cầu của các thiết bị khác nhau và không nên làm chậm tải trang trong quá trình lướt web.

Đảm bảo rằng bạn không sử dụng hình ảnh quá lớn cho tất cả các thiết bị. Điều này là do điện thoại thông minh 2G mất thời gian lớn hơn để tải hình ảnh và hiển thị ra màn hình.

Nếu website được tích hợp trên phiên bản di động thì mẫu thiết kế logo của bạn cũng phải co giãn theo kích thước của màn hình.

Một trong những vấn đề mà các nhà thiết kế phải đối mặt khi tạo ra một thiết kế đáp ứng là hầu hết các lợi ích của thiết kế đều chỉ dành cho các phiên bản trình duyệt mới với sự hỗ trợ mạnh mẽ của CSS3.

Tuy nhiên, các giải pháp JavaScript như Respond.js, Modernizr và Adaptive.960.js có thể được sử dụng để giải quyết vấn đề này.

Các giải pháp này có thể phục vụ cho các trang web đáp ứng với các trình duyệt cũ hơn mà thiếu hỗ trợ CSS3.