Lịch sử hình thành của mẫu thiết kế logo Fortune qua các năm

Nhìn vào các mẫu thiết kế logo tiến hóa dưới đây bạn có thể ngạc nhiên khi thấy các biểu tượng đã dao động bao nhiêu và quyết liệt trong những năm qua. Có những người sẽ nói rằng đó là một biểu tượng mà sẽ nhanh chóng thích nghi với thời đại. Dù sao, logo trước đây vẫn cảm thấy ấn tượng, đơn giản và dễ nhớ hơn. Nhìn mẫu thiết kế logo thương hiệu này giống như nó sẽ phù hợp hơn cho một cuốn tạp chí thể thao hoặc tạp chí xe gắn máy.

Thay vì thêm một hình ảnh đặc biệt nào đó nhưng mẫu tạp chí mới nó lại tạo ra một đốm sáng hình ảnh kỳ lạ dưới chân một người đàn ông. Có vẻ ổn trên trang bìa nhưng mẫu bìa tạp chí cũ vẫn tốt hơn và nếu là một độc giả thường xuyên chắc chắn khó có thể khiến một ai đó cầm nó ra khỏi giá đỡ.

Nhìn chung, nó có thể sẽ thay đổi một lần nữa trong 5 năm tiếp theo sau đó.  

Mẫu thiết kế logo của fortune qua các năm

Các mẫu thiết kế logo Fortune qua các năm      

Bạn có thể không nhận ra rằng logo của Fortune đã thay đổi bao nhiêu lần trong mẫu thiết kế của mình trong những năm qua.

Mẫu thiết kế logo hiện tại của Fortune Logo mới của Fortune

fortune_cover_before_after Logo cũ và mới của Fortune trên cuốn bìa.

fortune_cover fortune_social_media_icon  

Hình ảnh icon của Fortune