Nhiệm vụ năm mới quan trọng cần phải hoàn thành đối với mỗi doanh nghiệp nhỏ

Khởi đầu của một năm mới và có một số điều bạn cần phải làm trong vài tuần đầu tiên. Hầu hết các chủ doanh nghiệp có một danh sách các công việc cần phải làm, nhưng một số trong những mục này cần phải được đưa vào đầu danh sách ưu tiên.

 

Nhiệm vụ mới dành cho mỗi doanh nghiệp năm 2018

Nhiệm vụ mới dành cho mỗi doanh nghiệp năm 2018. Photo by Vislogo.

 

Đây là một số nhiệm vụ quan trọng mà bạn cần hoàn thành đầu năm:

1. Làm việc với nhân viên kế toán của bạn

Bạn có vấn đề tài chính nào cần phải được xử lý từ năm 2018? Những nhiệm vụ kế toán này thường tập trung vào việc chuẩn bị thuế để bạn sẵn sàng nộp thuế vào năm mới.

Các báo cáo này sẽ giúp bạn đưa ra các quyết định về việc giảm thuế và các cách khác để quản lý tiền của bạn. Ví dụ: nếu bạn muốn giảm thu nhập của mình vào khung thuế thấp hơn thì bạn có thể chọn mua đồ dùng văn phòng hoặc thiết bị máy tính trước cuối năm.

Ngoài ra, đóng thuế thu nhập cá nhân cho doanh nghiệp của bạn. Kế toán viên của bạn sẽ cung cấp thông tin chi tiết về các khoản phí phải đóng.

2. Cập nhật sách của bạn

Hãy chắc chắn rằng bạn đang bắt kịp với tất cả các công việc kế toán, chẳng hạn như nhập dữ liệu cho hóa đơn và tính toán chi phí. Với các nhiệm vụ này, bạn có thể đảm bảo rằng các báo cáo cuối năm sẽ chính xác hơn.

Nếu bạn cần thuê trợ giúp, bạn có thể cân nhắc thuê một nhân viên kế toán để hỗ trợ việc nhập dữ liệu và đối chiếu.

3. Đưa kế hoạch tiếp thị cho năm 2017

Bạn sẽ thực hiện những bước nào để phát triển doanh nghiệp của mình vào năm 2018? Đánh giá những gì đã làm vào năm 2017 và tìm cách để cải thiện cách tiếp thị của bạn trong năm mới. Cần phải nhìn lại các mục tiêu này trước cuối năm để bạn sẵn sàng nỗ lực hết mình ngay khi năm mới bắt đầu.

Dưới đây là một vài công việc mà bạn có thể cân nhắc để thực hiện vào năm 2018: 

- Cải thiện thương hiệu cho doanh nghiệp của bạn.
- Thiết kế lại trang web.
- Đặt ra một kế hoạch để tiếp cận với khách hàng cũ.
- Hãy thử một nền tảng quảng cáo mới.
- Phát triển một sản phẩm hoặc dịch vụ mới để bán.

Khi bạn đang lên kế hoạch cho các nỗ lực tiếp thị năm 2018, hãy đảm bảo rằng bạn có một thiết kế logo chuyên nghiệp để hỗ trợ nỗ lực xây dựng thương hiệu cho doanh nghiệp của bạn. Hãy tham khảo một số mẫu thiết kế logo của chúng tôi để tìm kiếm ý tưởng cho mình nhé. Chúng tôi muốn làm cho việc kinh doanh của bạn trong năm 2018 trở nên dễ dàng hơn.