25-09-2018

Nếu doanh nghiệp nhỏ, thuộc sở hữu gia đình đều khó khăn để theo kịp thị trường, đây cũng có thể là lúc để làm mới lại doanh nghiệp của mình bằng cách tiếp cận với những công nghệ hiện đại hơn