Image
HOTLINE: 0938.813.477

Tại sao là VISLOGO ?

Dự án tiêu biểu

Quy trình thiết kế bao bì

Nghiên cứu và phân tích

Tìm hiểu bức tranh tổng thể về thương hiệu trên môi trường internet của doanh nghiệp và của đối thủ cạnh tranh từ đó đưa ra đề xuất phù hợp nhất

Đề xuất sitemap

Dựa vào các phân tích VISLOGO sẽ đề xuất sitemap phù hợp nhất với thương hiệu của bạn.

Thiết kế giao diện

Dựa vào bố cục website đã thống nhất, VISlOGO tiến hành thiết kế giao diện web nhất quán với hệ thống nhận diện thương hiệu của thương hiệu

Lập trình giao diện website

Lập trình các chức năng website theo các tiêu chí đã thống nhất và theo giao diện đã chọn.

Tối ưu hóa giao diện trên các thiết bị

Đây là bước quan trọng giúp website của bạn tương thích trên mọi thiết bị mà khách hàng của bạn sử dụng.

Hướng dẫn quản trị và bàn giao

Hướng dẫn trực tiếp và qua bảng hướng dẫn để bạn có thể chủ động quản trị website dễ dàng.

how crowdspring works for custom package graphics design...

Partner with us for a whole new change.

Are you looking for a project collaboration? Or just simply a creative solution?